Dispozitia Nr. 51

Anunt in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala (dezbatere publica buget local pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024)

Anunt interes public

Anunturi interes public

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare și aprobarea (Data publicarii 29.12.2020)

Convocare Consiliul Local

Ridicarea deseurilor menajere de la populatie

Convocare

Anunt Colectiv

Proiect de Hotarare stabilire taxe si impozite locale pe anul 2021

ORDINUL 505 Institutia Prefectului