Primar

Functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara.
Atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului.
Prezinta consiliului local atat rapoarte anuale privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, cat si alte rapoarte si informari. Elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a localitatii si le supune aprobarii consiliului local. Functia de ordonator principal de credite.Intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, initiaza negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale, verifica inregistrarea fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local ia masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta.
Ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale.