Reguli de protectie COVID 19( inregistrarea)

Comuna Lădeşti este aşezată în partea de Sud a judeţului Vîlcea, cu următoarele coordonate geografice: 44052 latitudine nordică şi 240 longitudine estică. Are in componenţă un numar de 10 sate : Lădeşti -sat de reşedinţă, Dealul Cornii, Măldăreşti, Popeşti, Ciumagi, Păsculeşti, Găgeni, Chiriceşti, Cermegeşti si Olteanca, situate de-o parte si de alta a râului Cerna. Comuna este strabatuta de D.N. 65 C. de la Nord la Sud si de D.J. 676 B, precum si D.J.640 B. Activitati principale: Agriculturã,cresterea animalelor,cultivarea pãmantului, Servicii-comert, Industrie , Exploatãri forestiere.Facilitãţi pentru investiţii: Inchirieri terenuri agricole ,acces la fondul forestier. Proiecte de investiţii: Alimentare cu apã localitatea Ladesti